BỘ CÔNG THƯƠNG
Cục thương mại điện tử và kinh tế số
logo-header.png
Trang chủ Liên hệ
background-lienhe.png
Liên hệ
logo-lienhe.png
Trung tâm tin học và công nghệ số
Center of Infomation & Digital Technology
Trụ sở chính
icon-lienhe-1.png 25 Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
icon-lienhe-2.png cid@moit.gov.vn
icon-lienhe-3.png (024) 22202398
icon-lienhe-4.png (024) 22202398
Văn phòng TP.HCM
icon-lienhe-1.png 34 Trần Văn Cao - Quận 3 - TP.HCM
icon-lienhe-2.png cid@moit.gov.vn
icon-lienhe-3.png cid@moit.gov.vn
icon-lienhe-4.png (024) 22202398
Họ:
Họ:
Số điện thoại:
Công ty:
Email:
Email: