• Online Friday 2018
  • Dịch vụ công trực tuyến

Chức năng nhiệm vụ

1. Xây dựng và phát triển các chương trình, dự án, đề án ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý hành chính nhà nước phục vụ ngành Công Thương, các cơ quan, đơn vị  trong và ngoài ngành, các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu.

2. Chủ trì xây dựng và triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công thương; phát triển hoặc liên kết, hợp tác phát triển, cung cấp các giải pháp, ứng dụng Dữ liệu lớn (Big Data) trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại.

3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng và triển khai các đề án, dự án phát triển các hệ thống hạ tầng công nghệ cho hoạt động ứng dụng kinh tế số, bao gồm các hạ tầng dịch vụ dùng chung, hạ tầng hỗ trợ xác thực thông tin giao dịch trong thương mại điện tử; hạ tầng công nghệ hỗ trợ chuỗi cung ứng trong thương mại; hệ thống tiêu chuẩn, công nghệ, kỹ thuật cho các ứng dụng kinh tế số.

4. Chủ trì, triển khai và vận hành Hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia, Hệ thống chứng từ điện tử trong hoạt động thương mại; Chủ trì triển khai chương trình Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday, Phân phối hàng Việt uy tín trên nền tảng thương mại điện tử.

5. Tổ chức, kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam triển khai hợp tác với các sàn giao dịch thương mại điện tử trên thế giới, tăng cường xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường nước ngoài thông qua kênh thương mại điện tử.

6. Chủ trì, triển khai nghiên cứu và phát triển các giải pháp liên kết, chia sẻ thông minh trong thương mại trên nền tảng di động và thẻ thông minh; phát triển các công nghệ mới, các sản phẩm và giải pháp ứng dụng trong nền tảng kinh tế số.

7. Triển khai các hoạt động tổng hợp, thống kê dữ liệu về hoạt động thương mại; phân tích, đánh giá và công bố thông tin về tín nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia vào giao dịch thương mại.

8. Xây dựng, đăng ký và tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành.

9. Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ số trong ngành công thương.

10. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo phổ biến công nghệ mới, công nghệ số, giải pháp công nghệ, phần mềm trong thương mại điện tử phục vụ ngành công thương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

11. Tiếp nhận, quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin được bàn giao cho Bộ thông qua các dự án công nghệ thông tin do Chính phủ giao hoặc của các tổ chức ở trong và ngoài nước chuyển giao.

12. Tham gia đấu thầu cung cấp các dịch vụ tư vấn, đầu tư thiết bị, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khác; Tổ chức sản xuất, kinh doanh phần mềm, ứng dụng và các sản phẩm khác liên quan tới công nghệ số.

14. Triển khai, hợp tác, liên kết với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp . . . để triển khai các hoạt động tư vấn, thiết kế, thi công, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ số; triển khai các dịch vụ trung gian trong thương mại điện tử và kinh tế số.

15. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Sơ đồ tổ chức

Nhân sự chủ chốt